Přihlášky a platby

18.09.2014 09:30

Přihláška do oddílu: přihláška judo olomouc 2014-2015.pdf

Kontakty a základní informace

  1. Kontakty:

      J. Kubíková, J. Dutka,  mobil: 604 215 018, 604 980 074

      e-mail: judoblind@seznam.cz , internet: www.skup-judo.webnode.cz

  1. Skupiny:

      přípravky (5-7 let): pondělí a středa 16.00 -17.00 hod, platba 1500,-Kč/pololetí

      mláďata a žáci:  pondělí a středa 17.00 -18.30 hod , platba 1800,-Kč/pololetí

      starší: pondělí a středa 18.30 -20.00 hod., platba 1800,-Kč/pololetí

  1. Platba:

3.1.- platba za cvičení dle skupin I.pololetí do 30.9.2014, II. Pololetí do 31.1.2015

3.2.- platba licence ČSJu 300,-Kč roční poplatek splatný do 30.11.2014, nový člen s přihláškou do 30.9.2014.

3.3.-platba členských příspěvků SK UP 300,-Kč roční poplatek splatný do 30.9.2014

      Číslo účtu – 670100-2206530305/6210

      Var. symbol - rodné číslo Vašeho dítěte, Zpráva pro příjemce: lze uvést jméno dítěte

  1. Vyplněnou přihlášku je nutné předat do 30.9.2014 trenérovi. Přihlášky naleznete na oddílových  stránkách.
Zpět